sobota, 7 maja 2016

Przykład podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dzisiaj udostępniam przykład podatkowej księgi przychodów i rozchodów i postaram się wyjaśnić kilka podstawowych zagadnień dotyczących tej formy księgowości:
 • Kolumna 1 - liczba porządkowa zapisu. Każdy księgowany dokument zajmuje jeden wiersz w KPiR. Numer z pierwszej kolumny należy jednocześnie nanieść na księgowany dokument. Ja robię to w prawym górnym rogu każdego dokumentu wpisując długopisem np. "poz. 5 KPiR". Numerację zwykle kontynuuje się przez cały rok, czyli jeśli np. maj kończy się numerem 7, to czerwiec zaczynam od 8.
 • Kolumna 2 to data z księgowanego dokumentu.
 • Kolumna 3 - rodzaj i numer dokumentu, np. FS = faktura sprzedaży, FZ = faktura zakupu.
 • Kolumna 4 i 5 - dane kontrahenta; nie wypełniamy przy księgowaniu dokumentów wewnętrznych takich jak Ewidencja Przebiegu Pojazdu czy lista płac.
 • Kolumna 6 - opis zdarzenia gospodarczego; piszemy raczej ogólnie jak w przykładzie.
Pozostałe kolumny służą do wprowadzenia kwoty z dokumentu. Jeśli nie jesteś podatnikiem VAT, będą to kwoty brutto. Jeśli jesteś podatnikiem VAT, to z faktur zakupu i sprzedaży księgujesz kwoty netto a VAT umieszczasz w oddzielnych ewidencjach: rejestrze VAT zakupu i rejestrze VAT sprzedaży (na podstawie tych ewidencji rozlicza się VAT deklaracją VAT-7).
 • Kolumna 7 - wartość sprzedanych towarów i usług.
 • Kolumna 8 - pozostałe przychody (np. sprzedaż środka trwałego, różnice kursowe...).
 • Kolumna 10 - zakup towarów i materiałów.
 • kolumna 11 - koszty uboczne zakupu (np. transportu, załadunku, ubezpieczenia).
 • kolumna 12 - wynagrodzenia brutto (z premiami i dodatkami).
 • kolumna 13 - pozostałe koszty (czynsz, telefon, C.O., energia elektr., gaz, amortyzacja środków trwałych, koszty ubezpieczeń społecznych pracowników, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, narzędzi, używania własnego samochodu na potrzeby firmy, reklama w środkach masowego przekazu itp.).
Podstawowym celem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest ustalenie wysokości podatku dochodowego, interesują więc nas tylko przychody i koszty. Nie księguje się dokumentów, które nie mają wpływu na wysokość podatku, np. dokumentów magazynowych.
W ustaleniu kwartalnej zaliczki na podatek pomoże Wam ten arkusz przygotowany w Open Office Calc.
Podatkową księgę przychodów i rozchodów za dany miesiąc należy wydrukować do 20 dnia miesiąca następnego, np. KPiR za maj drukujemy do 20 czerwca.

1 komentarz:

 1. Jeżeli chodzi o księgowość, to nasza firma posiada wdrożony złożony system ERP, który składa się z specjalnych modułów dla księgowości, kadr, a także gospodarki magazynowej. Wszystkie elementy są połączone z fakturowaniem https://www.connecto.pl/program-do-faktur/ dzięki czemu raz wprowadzone do systemu dane nie są powielane. Zapobiega to m.in. powstawaniu niepotrzebnego bałaganu, przez który możemy stracić kontrolę nad dokumentacją firmową.

  OdpowiedzUsuń